Centro DÍA

Enderezo:

Rúa Oriente SN

Horario apertura

Centro Día

O centro de día é un recurso para a atención diúrna de persoas maiores con algún grao de deterioración física ou cognitiva. Co obxectivo de fomentar o maior nivel posible de autonomía, este espazo ofrece aos usuarios apoio e seguimentos personalizado, ademais de actividades enfocadas nas súas necesidades individuais.

O centro de día traballa en desde varios ámbitos:

  • Atención integral: Enfoque biopsicosocial, a atención á saúde das persoas mediante servizos e actividades centradas nas necesidades físicas, psicolóxicas, cognitivas e emocionais concretas de cada usuario.
  • Prevención: a seguridade e a adaptación da contorna son esenciais tanto na interacción entre traballadores e usuarios como nas súas instalacións.
  • Seguimento: atención e asesoramento personalizado dos problemas médicos ou sociais que o usuario poida ter, incluso fose do centro.
  • Rehabilitación: co obxectivo de conservar e recuperar a autonomía persoal traballamos na rehabilitación funcional e cognitiva das persoas usuarias para previr a progresión das situacións de deterioración.

    Ademais da atención asistencial a maiores, outra das cousas que nos definen é o apoio á familia ou coidadores do usuario.