Centro de información á muller (CIM)

Enderezo:

Rúa Oriente SN

Centro de información á muller (CIM)

O Centro de Información á Muller (CIM) é un servicio gratuíto destinado a atender as demandas das mulleres de forma personalizada e confidencial.
Proporciona asesoramento xurídico, atención psicolóxica, información en materia de recursos e calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade de oportunidades.

Principios de actuación:

  • O anonimato na identidade das usuarias, salvo decisión en contrario destas
  • O respeto á vontade das usuarias na busca das posibles solucións e alternativas ás consultas expostas.
  • A gratuidade do servizo
  • O respecto ao principio de confidencialidade que garantizará a privacidade das comunicacións.

As áreas nas que se traballa son as seguintes:

  • Asesoría xurídica
  • Asistencia Psicolóxica
  • Información de recursos
  • Atención específica ás mulleres víctimas de violencia de xénero
  • Realización de actividades