Educadora Social

Enderezo:

Rúa Oriente SN

Horario apertura

Lun - Ver: 8:30am - 16:00pm

Educadora Social

As/os educadores sociais axudan, apoian e protexen ás persoas vulnerables ou en risco. Estes profesionais interveñen e median en diferentes contornas, acompañando ás persoas para mellorar a súa realidade.