Escola Infantil

Enderezo:

Escritor Domínguez Benavides, 1

Escola Infantil

A escola infantil é un centro educativo que desenvolve o seu labor no primeiro ciclo da educación infantil, a etapa de 0 a 3 anos. Proporciona un servizo integral de conciliación a través dun programa que garante o pleno desenvolvemento dos nenos e nenas.

Curso 24-25